FORFAIT

IMG_0808

FORFAIT LUXURY:

1 HEURE- 250 EUROS

80 MINUTES- 350 EUROS

90 MINUTES- 400 EUROS

2 HEURES- 500 EUROS

3 HEURES- 700 EUROS

4 HEURES- 900 EUROS

DINNER DATE- 1000 EUROS

TOUTE LA NUIT- 1500 EUROS

24 HEURES- 2000 EUROS

WEEK-END- 4000 EUROS